Dolaşıma ilişkin

header image

ARICILIK HAKKINDA

Arıcılık Nedir: Bal arıları ahşap kovan olan fenni kovan veya kara kovan yetiştirip gelişimini sağlar ve nektar akımının olduğu dönemde bal, polen ve propolis ve arı sütü üretir. Arıcılığa yeni başlayan arıcı ilk sene 3-5 kovanla başlamalı arı ailesini tanıyıp, kolonilerin çalışma  şeklini öğrenmeli sonraki  senelerde arı mevcudunu artırmalıdır.

Arıcılık Nasıl Yapılır: Arıcılık için ilk önce içinde bal arılarının bulunduğu bir kovan olmalıdır. Bunun yanında arının bakım ve kontrolu için koruyucu malzeme olan maske, arıcı maskesi ve arıyı sakınleştirmek için tütsü(duman) veren körük ve kovandaki çerveleri birbirinden ayırmak ve mumları temizlemek için eldemiri olmalıdır. Bu araçlar arıcılar için demirbaşlardır. 

Ülkemizde arıcılık 50-100 sene önce ilkel yöntemlerle yapılırdı. Eski tip arıcılıkta arıcıların üç beş tane arıları olur, onlarla bal üretmeye çalışılırlardı. Günümüz arıcılığında ise bilim ve teknolojinin gelişimine paralel olarak arıcılık gelişmiş, arıcılık faaliyetleri hız kazanmış ve teknik arıcılığa geçilmiştir.  Arıcılar eskiye oranla daha bilinçli, arı ailesini tanımakta, arının gelişimini hızlandırabilmekte, zayıf koloniye yeni koloniler takviye edebilmekte, arıyı güçlendirebilmektedir.

Arı Satışı

Arı satın alınırken arının cinsine ırkına dikkat edilmelidir. Satışını yapmakta olduğumuz arılar yöremizin iklim şartlarına uyum sağlayabilecek ırktadır. Satın alacağımız arıda dikkat etmemiz gereken bir husus da ana arı ve yavrulu çerçeve kontrolü yapmaktır. Arının değerini belirleyen ırkı ve yavrulu arılı çerçevedir. Yumurtalık katında (birinci kat) 10 adet arılı  çerçeve (ramka) varsa ve 10 çerçevenin herbirinde biraz arı varsa; bazılarının dediği gibi bu kovan 10 çerçeve arı değildir. Kovanda kaç çerçeve yavrulu arı varsa, örneğin 5 çerçeve yavrulu arı varsa bu kovan beş çerçeve veya 6 çerçevelik arı diyebiliriz. Arı satın alırken yavrulu çerçevesi olan arıları tercih edin. 

Bizi takip edin.

Bu linke basarak bulunduğunuz sayfadan çıkacaksınız. . Hedef: Twitter Bu linke basarak bulunduğunuz sayfadan çıkacaksınız. . Hedef: Facebook